Generalforsamling

Samfunnet i Kongsberg (SiK) arrangerer generalforsamling (GF) for semesteret onsdag 20. september 14.30-18.00. Følg med på facebook for oppdatert info om sted. Her vil det bli informasjon om alle understyrer, hva de jobber mot og hvilke verv som er tilgjengelig. Det vil bli servert kaffe til de som ønsker det.

Tidsplan:

14:30 Introduksjon, velkommen
14:40 Valg av ordstyrer, Valg av referent
14:45 Fadderuken 2017
-Erlend Blom, Regine Løvås og Selma Meyer-Mørch
15:00 Trimius
-Erlend Blom, Heidrun Ringø Nødtvedt
15:15 Louis
-André Uldal
15:30 Gallastyret
-Oda Haviken, Kristian Pedersen
16:00 Fotogruppen
-Inger Helene Minsås
16:15 Hovedstyret
-Even Tyrholm
16:30 Økonomi
-Even Tyrholm
16:45 Valg – Hovedstyret, Fadderstyret, Gallastyret, Fotogruppen
(Tittel, Tidligere ansvarlig)

Hovedstyret

– Leder: Huy Dinh Tran
– Nestleder: Steffen Granbo
– Tiniusansvarlig 1.klasse: Even Tyrholm
– Økonomiansvarlig:

Fadderstyret

– Leder: Erlend Blom, Regine Løvås og Selma Meyer-Mørch
– Nestleder:
– Arrangement ansvarlig:
– PR ansvarlig:
– Fadderansvarlig:
– Sponsoransvarlig:
– Økonomiansvarlig:
– Tiniusansvarlig:
– Tiniusansvarlig:

Louis

– Leder:
– Nestleder:
– Økonomiansvarlig:
– Baransvarlig:
– Arrangement og PR:
– Styremedlem:

Gallastyret

– Oda Haviken
– Trude Nygard Johansen
– Kristian Pedersen

Fotogruppen

– Leder: Inger Helene Minsås
– Nestleder:

17:30 Diverse

Legg igjen en kommentar