23. oktober 2016

TENNIS

Trimius Tennis
Vi har lenge prøvd å fått til Tennis på Trimius-menyen og nå har det endelig blitt en realitet! Hva som skjer fremover og hvordan treningene blir lagt opp vil bli informert om i denne gruppa. Vi har vært så heldige å få med oss Eirik Nordstrand og Kelly Geelen, som begge har spilt tennis i flere år, til å være med som trenere. Hovedfokuset vil så klart ligge på å ha det gøy, men vi vil samtidig ha muligheten til å få utbytte av treninga og lære både teknikk og regler innenfor tennissporten. Treninger vil etterhvert bli tilpasset, slik at alle vil få noe ut av det enten de aldri har spilt før eller er godt rutinerte.

 

Vi kommer til å stille med racketer og grep, men om folk har egne må de vel bruke det. Baller fikser vi også.
Når vi spiller på utebanen er det viktig å ikke bruke sko med knotter da de ødelegger underlaget på banen.

Nå i oppstartfasen kan det sikkert bli litt usikkerhet rundt hva som skjer og når. Men vi skal være flinke til å oppdatere dere underveis og så fort vi får informasjon. Men vi ønsker å være sikre i hva vi skriver så det ikke blir mye frem og tilbake, og må derfor få fastsatt ting 100% først. Ting avhenger også av hvor mange som er interesserte i å gå på treningene og hvordan dere ønsker å ha det på trening. Med andre ord, har dere tips, forslag og ideer er det bare å sende en melding.

Håper flere gleder seg til å få gang på dette like mye som vi gjør! Sees på trening 😀

____________________________________________

English: Welcome to Trimius – Tennis!
We have tried to get Tennis on the Trimius menu for a long time now. And now it has finally become a reality! What’s ahead and how training is planned will be informed in this group. We have been fortunate enough to get Eirik Nordstrand and Kelly Geelen, who both have played tennis for years, to participate as coaches. The main focus will of course be on having fun, but we will also have the opportunity to benefit from the training and learn the technique and rules within the tennis sport. Trainings will eventually be adapted so that everyone will get something out of it, whether they have never played before or are well experienced.

 

We are going to bring rackets and grip, but if people have their own they can bring it. We fix balls as well.
When we play at the outdoor ground, it is important not to wear shoes with studs when they destroy the substrate onto the pitch.

Now in the early stages it probably will be a little uncertainty about what is happening and when. But we will try to update you as soon as we receive information. But we want to be confident in what we write so it does not get much back and forth, and therefore need to set things 100% first. Things also depends on how many people are interested in attending training sessions and how you want to have it at practice. In other words; do you have tips, suggestions and ideas, just send me a message.

Hope you are just as excited to get started as we are! Seeyou at practice! 😀

Treningstider/Training times:

Hvordan det blir med treningstider osv. vil vi ta etterhvert som vi vet hvor mange som er interesserte og hvilke tider som passer best for folk. Men vi må også ta hensyn til hvilke tider som er ledige på banen.
Utesesongen er snart over, og med kun en innendørsbane vil det være begrenset med plass nå i vinter. Vi har likevel lagt fram en plan slik at vi skal klare å få spilt de som vil, også i vintersesongen. Før vintersesongen begynner vil vi benytte oss av utebanene. Det er 4 baner, men det avhenger helt hvor mange som er ledige på våre oppsatte tider. Nå som vinteren begynner å nærme seg, blir det fort kaldt når sola går ned, så det er viktig å kle seg godt når man spiller ute.

English 

Training times etc. will be planned when we know how many people are interested and witch times is best suited for people. But we must also take into account when the courts is available.

The summer-season is soon over, and with only one indoor track there will be limited space this winter. However, we have put forward a plan so that those who want to play, also can in the winter season. Before the winter season starts we will make use of the outdoor course. There are 4 courts, but it depends entirely on how many are available on our scheduled times. Now that winter begins to approach, it quickly becomes cold when the sun goes down, so it is important to dress well when we are playing outside.

Facebook: 

Trimius Tennis – Facebook